تاريخ : 7 / 4 / 1395 | 10:59 | نويسنده : قربانی

کتابخانه شهدای گمنام جوکار در سال 1376 تاسیس شده

در حال حاضر دارای بیش از 9000 نسخه کتاب در زمینه های گوناگون میباشد

و همچنین کتابخانه دارای بخش مستقل کودک و نوجوان و اتاق مرجع و کافی نت است.


تاريخ : 17 / 7 / 1397 | 12:14 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 17 / 7 / 1397 | 12:13 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 17 / 7 / 1397 | 10:39 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 10 / 7 / 1397 | 10:55 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 3 / 7 / 1397 | 12:56 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 3 / 7 / 1397 | 11:51 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 3 / 7 / 1397 | 10:52 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 2 / 7 / 1397 | 8:21 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 17 / 6 / 1397 | 9:57 | نويسنده : قربانی


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 صفحه بعد