تاريخ : 7 / 4 / 1399 | 10:59 | نويسنده : قربانی

کتابخانه شهدای گمنام جوکار در سال 1376 تاسیس شده

در حال حاضر دارای بیش از 9000 نسخه کتاب در زمینه های گوناگون میباشد

و همچنین کتابخانه دارای بخش مستقل کودک و نوجوان و اتاق مرجع و کافی نت است.


تاريخ : 21 / 8 / 1396 | 9:26 | نويسنده : قربانی

 


تاريخ : 13 / 8 / 1396 | 11:21 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 29 / 7 / 1396 | 9:10 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 22 / 7 / 1396 | 11:1 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 15 / 7 / 1396 | 11:47 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 15 / 7 / 1396 | 9:36 | نويسنده : قربانی


تاريخ : 10 / 7 / 1396 | 10:26 | نويسنده : قربانیتاريخ : 2 / 7 / 1396 | 10:48 | نويسنده : قربانی


صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 صفحه بعد